Algemene Voorwaarden

Bedankt voor je interesse in één van onze cursussen. Om te voorkomen dat we voor verrassingen komen te staan, op het moment dat de dingen anders lopen dan verwacht, hebben we een paar spelregels opgesteld. Die lees je hieronder terug.

Wijzigen of annuleren cursusdatum

Natuurlijk kan het eens gebeuren dat je verhinderd bent voor de cursus waarvoor je hebt aangemeld. We proberen dat samen zo goed mogelijk op te lossen, met de volgende uitgangspunten:

 • Tot 7 dagen vóór aanvang van je cursus, kun je zonder kosten de cursusdatum wijzigen, hiervoor ontvang je een waardebon.
 • Voor het wijzigen van de cursusdatum, binnen 7 dagen vóór je cursusdatum, brengen wij 50% van de cursuskosten in rekening. De terugbetaling ontvang je in de vorm van een waardebon van 50%.
 • Voor het volledig annuleren van je deelname, binnen 7 dagen vóór je cursusdatum zijn wij niet verplicht het betaalde cursusgeld terug te storten.

Wat als wij de cursusdatum wijzigen of annuleren

In zeldzame gevallen kan het gebeuren dat wij iets in de planning moeten veranderen. Bijvoorbeeld bij te weinig aanmeldingen of onverwachte verhindering van een instructeur. Hiervoor gebruiken wij de volgende uitgangspunten:

 • Besluiten wij een cursus te annuleren, dan ontvang je een waardebon voor een nieuwe cursus. Je kunt dan zelf een andere datum boeken.
 • Wanneer er bij 3 dagen voor aanvang van de cursus minder dan 4 deelnemers zijn ingeschreven, wordt de cursus geannuleerd. Wij zullen een waardebon uitkeren waarbij een andere cursusdatum geboekt kan worden via onze website.

Geen automatisch recht op een certificaat

Het volgen van de cursus geeft je niet automatisch recht op een certificaat. De instructeur toetst tijdens de cursus of je voldoende in staat bent om in noodsituaties adequate hulp te bieden, om het leven van een slachtoffer van een hartstilstand te redden. Dit doen wij in het belang van een eventueel slachtoffer als van jezelf.

Aansprakelijkheden

Wij verzorgen de cursus in een zo veilig mogelijke opzet, met NRR gekwalificeerde instructeurs en de daarvoor gekwalificeerde cursusmaterialen. Desondanks hebben wij niet alle risico’s in de hand. Ook omdat wij meestal niet de persoonlijke achtergrond van onze cursisten kennen. Om die reden benoemen wij de volgende bijzonderheden die van belang zijn:

 • Een groot gedeelte van de cursus oefen je de reanimatievaardigheden op de grond, met daarvoor geschikte middelen. Dit is fysiek inspannend. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of je die inspanning aankan. Voor de oefeningen belast je vooral je knieën en polsen. Ervaar je beperkingen in die gewrichten, of heb je andere lichamelijke klachten, heroverweeg dan je deelname.
 • Wij werken in ruimtes die goed gereinigd zijn en met schone hygiënische materialen. Maar omdat je de oefeningen op de grond uitvoert, kan het gebeuren dat je kleding vies wordt. Wij zijn daar niet verantwoordelijk voor en adviseren dan ook altijd om gemakkelijke kleding te dragen, die vies mag worden.
 • Het komt sporadisch voor dat een cursist “blauwe lippen” krijgt door het beademen op de reanimatiepop. Dat is een tijdelijk ongemak, dat gelukkig snel weer verdwijnt. Wij kunnen dat helaas niet helpen. Ook een allergische reactie kunnen wij niet voorzien (al komt dat zeer zelden voor).
 • Besmettingsrisico’s (bijvoorbeeld virussen) proberen wij zo goed mogelijk te voorkomen, maar kunnen wij nooit 100% uitsluiten. Je bent zelf verantwoordelijk om te bepalen of dit bezwaarlijk voor je is.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen die u zelf meeneemt naar de cursuslocatie.
 • Ontstaat er tijdens de cursus bij je schade door grove opzet van ons of onze instructeur, dan zijn wij niet voor hogere bedragen aansprakelijk dan die vanuit de vrijwilligersaansprakelijkheidsverzekering van de Gemeente Breda worden vergoed. Onze stichting werkt alleen met vrijwilligers.

Hygiënisch werken

Zoals hiervoor gesteld zorgen wij voor een schone werkomgeving. We verwachten dat je als cursist daar ook zelf aan bijdraagt, in het belang van medecursisten:

 • Heb je voorafgaand aan de cursus ziekteverschijnselen, meld je dan af.
 • Voor ontsmetting van cursusmaterialen gebruiken wij alcoholdoekjes en -sprays. Gebruik die ook, waar nodig.
 • Wij kunnen aanvullende toegangsvoorwaarden stellen, bijvoorbeeld als gevolg van overheidsmaatregelen. Als je niet aan die voorwaarden kunt voldoen, meld je dan af. Het cursusgeld dat je betaald hebt, ontvang je terug in de vorm van een waardebon van 50 of 100% volgens de algemene voorwaarden.

Klachten

Klachten over de cursus kun je ter plaatse bespreken met je instructeur. Ben je daarna alsnog niet tevreden over de behandeling van je klacht? Stuur daarover dan een mail aan het bestuur via secretaris@reanimatieleren.nl

Heb je andere vragen?

Stuur ons een e-mail via info@reanimatieleren.nl