Reanimatieleren.nl

Alles over Reanimatie en AED cursussen in Breda en omgeving!

Nieuws

Status cursushervatting

Na een lange periode zonder reanimatiecursussen vanwege de corona-pandemie, gaan wij langzaamaan onze activiteiten weer opstarten. In eerste instantie zal dit echter heel beperkt zijn.


Zolang wij nog te maken hebben met het virus, vereist het de nodige maatregelen om veilig te kunnen werken. Voorlopig betekent dit het volgende:

  • Tot nader bericht (en in ieder geval in 2020) verzorgen wij geen cursussen op externe locaties;
  • Op onze cursuslocatie in Breda verzorgen wij vanaf september enkele basiscursussen in kleine groepen om de afstandsregel en hygiënevoorschriften te waarborgen (maximaal 6 personen);
  • Herhaalcursussen worden in 2020 niet meer verzorgd, vanwege de automatische verlenging van certificaten die een einddatum in 2020 hebben. Die certificaten zijn nu verlengd tot 2021;
  • Voor de cursus is een uitgebreid “corona-protocol” van toepassing om het besmettingsrisico te minimaliseren.

Ook bij het opstarten van de eerste cursussen is er een belangrijk voorbehoud: op het moment dat de besmettingen in Nederland verder toenemen, zullen wij alsnog de nieuw geplande cursussen annuleren.

Ook op het moment dat er een “mondkapjes-plicht” in gesloten ruimtes van kracht wordt, zullen wij de cursussen moeten staken.

Nadat de eerste cursussen in de nieuwe opzet zijn verzorgd, bepalen wij of we kunnen voortzetten, zo nodig met enige aanpassingen.

Wij vertrouwen op uw begrip en hopen samen met u op een situatie dat wij op een risicovrije manier de cursussen kunnen verzorgen.

Geen cursus tot 1 september 2020

Zoals veel mensen staan te trappelen om hun dagelijkse activiteiten weer "normaal" op te pakken, staan wij ook te popelen om mensen te leren reanimeren.
Maar helaas, het zit er nog even niet in voor ons... Voorlopig tot 1 september aanstaande, verzorgen wij geen cursussen.

Sinds het begin van de corona-epidemie hebben wij onze cursussen stopgezet, vanwege het grote besmettingsgevaar. We volgen daarmee de richtlijnen vanuit de Nederlandse Reanimatie Raad. Nog steeds is het dringende advies: Verzorg geen cursus indien niet strikt noodzakelijk.

In de afgelopen tijd is er door overkoepelende partijen hard gewerkt om te kijken hoe er toch op een veilige manier cursus kan worden gegeven, rekening houdend met de 1,5 meter-regel. Daar is een protocol voor ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om vanaf 15 juni 2020 weer te starten met reanimatiecursussen. De kanttekening is dat het daarbij specifiek gaat om cursussen die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werkzaamheden in instellingen en bedrijven.

Als organisatie hebben wij er echter voor gekozen om niet per direct weer te gaan starten. Als vroegst mogelijke datum houden wij 1 september a.s. aan, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen.

De reden dat wij voor een latere datum kiezen, is dat wij werkzaam zijn als vrijwilligersorganisatie. Onze hoofddoelstelling is gericht op mensen die op individuele basis willen leren reanimeren, om zich vervolgens aan te melden als burgerhulpverlener. Onze cursussen zijn dus op de eerste plaats niet-beroepsgerelateerd en daarmee ook geen strikte noodzaak (al vinden wij het natuurlijk nog steeds belangrijk).

Wat betekent dit voor onze cursisten?

  1. Volgde u eerder een cursus en loopt de geldigheid van uw diploma af in 2020? Geen nood, uw diploma wordt automatisch met een jaar verlengd. Dus ook als de geldigheid in december 2020 verloopt.
  2. Wilt u zich aanmelden voor een basiscursus om als burgerhulpverlener ingezet te kunnen worden? Wij vragen u om nog even geduld te hebben totdat wij onze cursussen weer volledig veilig kunnen hervatten.
  3. Wilt u zich aanmelden voor een basiscursus omdat u dit nodig heeft voor uw beroep? Kijk dan of u cursus kunt volgen via een commerciële dienstverlener (BHV-organisatie), die wellicht wél met de nodige maatregelen de cursus op korte termijn kan verzorgen.

Wij willen er natuurlijk alles aan doen om zo snel mogelijk te herstarten, maar uw veiligheid en die van onze instructeurs staat voorop! Eerder dan dat wij dat kunnen garanderen, zullen wij de cursussen niet hervatten.
Via verschillende kanalen houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte. 

Reanimeren tijdens "corona-crisis"

Eén van de kenmerkende elementen van het coronavirus is dat het via de luchtweg wordt overgedragen. Om die reden zijn de reanimatierichtlijnen in deze tijd van besmettingsrisico's aangepast.

In geval van reanimatie van volwassenen geldt: Niet toepassen van beademing. Ook het gebruik van hulpmiddelen als kiss-of-life of beademingsmasker is niet veilig.

De meldkamer ambulance betekent dit dat:

  1. Er geen instructie meer gegeven wordt om te beademen, tenzij het om een kind of pasgeborene gaat;
  2. Er indien bekend/veronderstelt is dat het slachtoffer besmet is met het coronavirus, alleen een AED moet worden aangesloten. Borstcompressies en beademing blijven achterwege. Indien omstanders uitdrukkelijk de wens aangeven toch volledige BLS te willen toepassen, dan handelt de meldkamer als in normale situatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het om een gezinslid gaat, of indien zowel burgerhulpverlener als slachtoffer besmet zijn. 

Verder heeft Hartslagnu ook belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de alarmering. Voor alle details daarover verwijzen wij u naar het volgende bericht op de website van Hartslagnu:
Maatregelen tegen verspreiding coronavirus.

 

Geen cursussen tot 1 juni 2020

Onlangs hebben wij alle onze cursussen stopgezet omdat wij geen 100% garantie kunnen geven dat er geen besmettingsgevaar met het coronavirus is, in onze cursussen.
Een goed besluit, zowel voor cursisten als onze instructeurs.

Nu de overheid het (terechte) besluit heeft genomen om tot 1 juni a.s. ook kleine bijeenkomsten van groepen mensen te verbieden, betekent dit dat wij zeker tot die datum geen cursus kunnen verzorgen.

Geannuleerde cursussen kunnen op een later tijdstip natuurlijk weer worden ingepland. Op het moment dat hier ruimte voor ontstaat, nemen wij contact met u op.

Vanuit de Nederlandse Reanimatieraad is in ieder geval besloten om diploma's waarvan in 2020 de geldigheid verloopt, deze automatisch te verlengen tot 2021.

Zoals wij steeds stellen: Voor ons staat uw veiligheid en de veiligheid van onze instructeurs voorop. Ook het maatschappelijke belang is te groot om aan alle risico's voorbij te gaan.

Wij hopen u weer snel in goede gezondheid te kunnen ontmoeten tijdens de cursus!

Ter nagedachtenis: Piet Matheeuwsen

Afgelopen zondagavond, 20 oktober, is na een lange ziekteperiode Piet Matheeuwsen overleden. Piet was de oprichter en oud-voorzitter van Stichtingen Reanimatie en AED Onderwijs Breda en Breda AED Proof. Zonder Piet hadden onze beide stichtingen niet bestaan en had de stad Breda niet kunnen rekenen op de adequate hulp bij een hartstilstand door burgerhulpverleners én een AED.

In deze paar zinnen lijkt dat bijna vanzelfsprekend: "Burgerhulpverleners én AED binnen 6 minuten bij een slachtoffer van een hartstilstand."

Wat daar echter aan is voorafgegaan zijn jaren van toewijding. Wekelijks vele onbetaalde uren om mensen enthousiast te maken, sponsors te vinden, afspraken te maken en nakomen en een continue stroom aan e-mail, telefoontjes, administratie in goede banen te leiden. Iedere keer weer "hup" in de auto om ergens een AED met veel knutselwerk aan de muur te hangen of, nog liever, om zelf een reanimatiecursus te verzorgen. En dat alles met een bulderende gulle lach die nog na-echood in onze oren. 
Voor Piet was dit een waar levenswerk, dat hij niet zonder dezelfde toewijding van zijn vrouw heeft kunnen doen. Er is immers behoorlijk wat privétijd in dit levenswerk gaan zitten.

Het resultaat:
- Een dicht netwerk van 220 AED's via Breda AED Proof, inmiddels aangevuld met 100 van de Gemeente Breda. En nog steeds groeiend.
- Een dicht netwerk van duizenden burgerhulpverleners die goed opgeleid zijn om te hulp te schieten bij een hartstilstand. Ook dat aantal is nog steeds groeiend.

Voor ons was Piet de "held van Breda". Zo heeft hij ook een plek gevonden in het boek "Goed Volk" van "Helden van Breda". In augustus ontving hij nog een lintje uit handen van Burgemeester Paul Depla en trad hij daarmee toe tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Maar Piet zou Piet niet zijn als hij dit alles met zijn nuchterheid en oprechtheid ontving: "Held? Nee hoor, de echte helden zijn die burgerhulpverleners die te hulp schieten." en "Een lintje? Ik had liever een extra AED voor Breda gehad."

Piet, je was een mooi mens die we innig gaan missen. Een hart van goud en altijd klaarstaan voor anderen. Wie doet dat nog na?
Onze gedachten zijn bij jou en al je naasten. Ook zonder hen, was dit alles niet mogelijk geweest.