Website Update

reanimatiecursus_breda

Recentelijk is onze website bijgewerkt! Zie je toevallig een fout of incorrecte aanpassing?
Laat het ons dan vooral weten! Dit kun je doen via het contact formulier.

Reanimatie/AED cursus buurtpreventie Breda

Op zaterdag 1 oktober hebben in samenwerking met de gemeente Breda reanimatieonderwijs mogen verzorgen aan Buurtpreventie Breda. In totaal hebben wij met 9 instructeurs maar liefst 200 enthousiastelingen mogen opleiden en begeleiden tot het succesvol behalen van hun reanimatie/AED diploma.

Volgens onze instructeurs en de deelnemers een succesvolle dag. Met als resultaat dat Breda in één dag weer een stuk hartveiliger geworden is.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie, vereniging, stichting of bedrijf? Neem dan contact met ons op via info@reanimatieleren.nl.

Kick-off buurtpreventie Breda: Mastbos

Zaterdag 14 mei 2022 vond de 120e kick-off van Buurtpreventie Breda plaats, deze keer in het Mastbos. Met als extra aandachtspunt: brandveilig leven.

De kick-off is de officiële start van een nieuw buurtpreventiegebied in Breda. Deze editie was meer bijzonder en uitgebreider dan normaal omdat er extra aandacht was voor brandveiligheid in de natuur. Zowel bewoners als passanten kregen hierover meer informatie tijdens de kick-off.

Niet alleen was er ruimte voor de brandweerambassadeurs. Ook de cyber-ambassadeurs en natuurlijk onze stichting waren vertegenwoordigd. Stichting Reanimatie en AED Onderwijs Breda had een eigen stand met reanimatiepop. De stand en de pop hebben veel belangstellenden getrokken, waardoor onze ambassadrice Lenny behoorlijk wat mensen te woord heeft gestaan en mogen enthousiasmeren om zich op te geven voor een reanimatiecursus via de SRB.

Zelf de kinderen wilden meer weten over ‘de meneer die op de grond lag’. Het resultaat waren mooie gesprekken en veel interesse in het volgen van een reanimatiecursus. En dit was natuurlijk het doel ..

Hopelijk volgen er meer momenten zoals deze, waarin wij als stichting onze missie voort kunnen zetten: Breda hartveilig maken!

Cursushervatting vanaf 14 maart 2022

Vanaf maandag 14 maart hervatten wij onze cursussen aan de Somerweide 24 in Breda. Voor de eerste cursussen in maart hebben wij mensen ingepland, voor wie de eerder geplande cursusavond was vervallen vanwege Corona.

Vanaf april zijn de basis- en herhalingscursussen weer voor iedereen vrij beschikbaar. Per e-mail ontvangt iedereen die eerder bij ons een cursus volgde in de komende weken een uitnodiging, om in te schrijven op de beschikbare data.

Op onze nieuwe website kun je nu zelf een specifieke cursusdatum kiezen en direct de betaling doen.

Wij zijn blij dat we na een lange tijd weer actief aan de slag mogen om Breda hartveilig te houden!

Voor de hygiëne tijdens de cursus en de Covid-19 maatregelen volgen wij altijd minimaal de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Hopelijk tot snel,

Bestuur SRB

Beheer en onderhoud AED’s naar Gemeente Breda

Woensdag 2 juni 2021 heeft de Gemeente Breda met Stichting Breda AED Proof een overeenkomst getekend, waarbij het 24/7 beschikbaar houden van AED’s onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komt.

Uit het persbericht:

De gemeente Breda neemt het beheer en onderhoud van het 24/7 netwerk van AED apparaten in Breda over. Daartoe is vandaag een overeenkomst getekend door wethouder B. Adank en de voorzitter van Breda AED Proof, Theo Maas. Met deze overeenkomst is de blijvende beschikbaarheid, onderhoud en kwaliteit van AED apparaten in een stadsbreed netwerk gewaarborgd.

De oprichter van Breda AED Proof, Piet Matheeuwsen, startte in 2006 met een eerste AED in de stad en de oprichting van 2 stichtingen. Stichting Breda AED Proof voor de uitbouw van een AED netwerk en de Stichting Reanimatieleren en onderwijs Breda, voor de opleiding van Burgerhulpverleners.

Ondersteund door meerdere sponsoren en donateurs heeft dat voor Breda geleid tot een netwerk van 300 AED’s en 2400 burgerhulpverleners.
Door de alsmaar groeiende omvang van de vrijwilligersorganisatie was het voor Breda AED Proof al een tijdlang de wens om de gemeente te betrekken bij ondersteuning van de verantwoordelijkheid voor het AED netwerk. Op de weg daarnaartoe hebben we de stichtingen in de dorpen (Prinsenbeek, Teteringen, Bavel en Ulvenhout) benaderd en bereid gevonden om te komen tot een intensieve samenwerking. Ze maken nu ook deel uit van het bestuur van de Stichting Breda AED Proof.

Ook is de administratie in lijn gebracht met de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van medische apparatuur.

Het overleg met de gemeente heeft uiteindelijk geleid tot een aanbod van de wethouder om het hele 24/7 AED netwerk onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te brengen. Dat mag een ferme stap worden genoemd. De Stichting Breda AED Proof draagt hierbij de apparaten in het 24/7 netwerk over aan de gemeente Breda.

Breda AED Proof is met de gemeente Breda overeengekomen dat ze in regelmatig overleg met de gemeente blijft adviseren over eventuele knelpunten in het 24/7 netwerk. Ook blijft de Stichting actief bij voorlichting aan de Bredase burgers door haar website en bulletins.

Daarnaast behoudt Breda AED Proof de zorg voor AED’s bij bedrijven en appartementencomplexen die NIET 24/7 bereikbaar zijn.

Wethouder Boaz Adank: ” Het is een goede ontwikkeling dat alle AED’s in Breda nu onder één organisatie vallen. Dat maakt het beheer en onderhoud van de apparatuur overzichtelijk en makkelijker uit te voeren. Daarnaast is het goed en zeker ook belangrijk dat Stichting Breda AED Proof zich in blijft zetten voor de informatievoorziening van de inwoners van Breda. Zodat mensen ook weten wanneer en hoe ze een AED moeten gebruiken, want iedere seconde telt in de situaties waarin deze apparaten nodig zijn.”