Reanimatieleren.nl

Alles over Reanimatie en AED cursussen in Breda en omgeving!

Reanimeren tijdens "corona-crisis"

Eén van de kenmerkende elementen van het coronavirus is dat het via de luchtweg wordt overgedragen. Om die reden zijn de reanimatierichtlijnen in deze tijd van besmettingsrisico's aangepast.

In geval van reanimatie van volwassenen geldt: Niet toepassen van beademing. Ook het gebruik van hulpmiddelen als kiss-of-life of beademingsmasker is niet veilig.

De meldkamer ambulance betekent dit dat:

  1. Er geen instructie meer gegeven wordt om te beademen, tenzij het om een kind of pasgeborene gaat;
  2. Er indien bekend/veronderstelt is dat het slachtoffer besmet is met het coronavirus, alleen een AED moet worden aangesloten. Borstcompressies en beademing blijven achterwege. Indien omstanders uitdrukkelijk de wens aangeven toch volledige BLS te willen toepassen, dan handelt de meldkamer als in normale situatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het om een gezinslid gaat, of indien zowel burgerhulpverlener als slachtoffer besmet zijn. 

Verder heeft Hartslagnu ook belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de alarmering. Voor alle details daarover verwijzen wij u naar het volgende bericht op de website van Hartslagnu:
Maatregelen tegen verspreiding coronavirus.