Reanimatieleren.nl

Alles over Reanimatie en AED cursussen in Breda en omgeving!

Geen cursus tot 1 september 2020

Zoals veel mensen staan te trappelen om hun dagelijkse activiteiten weer "normaal" op te pakken, staan wij ook te popelen om mensen te leren reanimeren.
Maar helaas, het zit er nog even niet in voor ons... Voorlopig tot 1 september aanstaande, verzorgen wij geen cursussen.

Sinds het begin van de corona-epidemie hebben wij onze cursussen stopgezet, vanwege het grote besmettingsgevaar. We volgen daarmee de richtlijnen vanuit de Nederlandse Reanimatie Raad. Nog steeds is het dringende advies: Verzorg geen cursus indien niet strikt noodzakelijk.

In de afgelopen tijd is er door overkoepelende partijen hard gewerkt om te kijken hoe er toch op een veilige manier cursus kan worden gegeven, rekening houdend met de 1,5 meter-regel. Daar is een protocol voor ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om vanaf 15 juni 2020 weer te starten met reanimatiecursussen. De kanttekening is dat het daarbij specifiek gaat om cursussen die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werkzaamheden in instellingen en bedrijven.

Als organisatie hebben wij er echter voor gekozen om niet per direct weer te gaan starten. Als vroegst mogelijke datum houden wij 1 september a.s. aan, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen.

De reden dat wij voor een latere datum kiezen, is dat wij werkzaam zijn als vrijwilligersorganisatie. Onze hoofddoelstelling is gericht op mensen die op individuele basis willen leren reanimeren, om zich vervolgens aan te melden als burgerhulpverlener. Onze cursussen zijn dus op de eerste plaats niet-beroepsgerelateerd en daarmee ook geen strikte noodzaak (al vinden wij het natuurlijk nog steeds belangrijk).

Wat betekent dit voor onze cursisten?

  1. Volgde u eerder een cursus en loopt de geldigheid van uw diploma af in 2020? Geen nood, uw diploma wordt automatisch met een jaar verlengd. Dus ook als de geldigheid in december 2020 verloopt.
  2. Wilt u zich aanmelden voor een basiscursus om als burgerhulpverlener ingezet te kunnen worden? Wij vragen u om nog even geduld te hebben totdat wij onze cursussen weer volledig veilig kunnen hervatten.
  3. Wilt u zich aanmelden voor een basiscursus omdat u dit nodig heeft voor uw beroep? Kijk dan of u cursus kunt volgen via een commerciële dienstverlener (BHV-organisatie), die wellicht wél met de nodige maatregelen de cursus op korte termijn kan verzorgen.

Wij willen er natuurlijk alles aan doen om zo snel mogelijk te herstarten, maar uw veiligheid en die van onze instructeurs staat voorop! Eerder dan dat wij dat kunnen garanderen, zullen wij de cursussen niet hervatten.
Via verschillende kanalen houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte.