Over reanimeren

Als iemand een circulatiestilstand krijgt – in de volksmond noemen we dat een hartstilstand – is er sprake van een levensbedreigende situatie. In deze situatie pompt het hart niet langer op een juiste manier het zuurstofrijke bloed door het lichaam. De cellen in het lichaam krijgen als gevolg hiervan geen zuurstof meer. Hersencellen, die zeer zuurstofbehoeftig zijn, raken na 4 tot 6 minuten onherstelbaar beschadigd.

Bij een circulatiestilstand zijn er vier fasen die uiterst belangrijk zijn. We noemen dit de “keten van overleving”. Hieronder hebben we dat voor je uitgewerkt.

keten van overleving
De Keten van Overleving

Wat moet je doen?

Met spoed de hulpdiensten waarschuwen via 112, is een eerste belangrijke stap om professionele hulp ter plaatse te krijgen. Maar met een gemiddelde aanrijtijd van 10 minuten, gaat er kostbare tijd verloren als je verder niets doet.
Als omstanders niet direct beginnen met de reanimatie, kunnen de hulpdiensten na 10 minuten het slachtoffer bijna nooit meer redden.
Daarom zijn deze eerste minuten extreem belangrijk bij een reanimatie. En de enige hulpverleners die in deze eerste minuten kunnen handelen, zijn omstanders. Oftewel: dat zou jij kunnen zijn!

Door te reanimeren door middel van borstcompressies en beademen houd je de bloedscirculatie kunstmatig op peil. Dit is de basis om een reanimatie een kans van slagen te geven. In het ideale geval heb je ook snel een AED bij de hand, die door middel van een schok het hart kan “resetten”, zodat er weer een normaal ritme ontstaat. Regelmatig wordt op die manier een slachtoffer al “teruggehaald”, nog voordat de ambulance aanwezig is.
Is er geen AED bij de hand? Blijf dan door gaan met compressies en beademen, tot ambulancepersoneel aangeeft dat je mag stoppen.

Met al deze eerste handelingen vergroot je overlevingskansen van het slachtoffer: Ambulancepersoneel richt zich vervolgens op de specialistische reanimatie.
Dit is dus in de meeste gevallen alleen mogelijk als omstanders al met de reanimatie gestart zijn.

Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk burgers leren reanimeren (zie ook de pagina over burgerhulpverlening).