Privacy Beleid

Stichting Reanimatie en AED Onderwijs Breda (SRB) 

In deze privacyverklaring lees je over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Kort samengevat: wij waarborgen je privacy zoals wij dat al vele jaren doen.

SRB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We vragen je alleen om de gegevens die we echt nodig hebben voor een goede administratieve verwerking van jouw reanimatiecursus. We doen er alles aan om jouw persoonsgegevens echt privé te houden. We geven je informatie dan ook niet zonder toestemming door aan derden voor algemene of commerciële doeleinden.

Registratie van jouw gegevens

De gegevens die je ons verstrekt worden voor onze cursusadministratie vastgelegd in een excel-overzicht. Dit overzicht wordt via Dropbox beheert door de coördinatoren van de stichting.

Aan de cursusleider/instructeur verstrekken wij een deelnemersoverzicht waarop hij/zij jouw naam en geboortedatum kan zien. Zo heeft de instructeur een idee bij de groepsindeling en natuurlijk de aan-/afwezigheid. Ook heeft de instructeur hiermee een extra controle dat op jouw certificaat de correcte gegevens staan.

Twee keer per jaar dient een instructeur een cursus te registreren in het systeem (Cosy) van de Nederlandse Reanimatieraad/European Resuscitation Council. Dit om zijn/haar certificering actief te houden. Daarvoor vraagt een instructeur op dat moment jouw goedkeuring om naam en e-mailadres in dat systeem vast te leggen.

De door jou verstrekte gegevens gebruiken wij voor onze jaarlijkse rapportage aan de Hartstichting over deelname aan onze cursussen. Daarbij verstrekken wij geen persoonlijke gegevens, maar gebruiken wij jouw gegevens alleen voor statistische informatie.

Jouw gegevens en het gebruik in een overzicht

Wat wij willen wij van je wetenWaarvoor gebruiken wij het?
Voornaam / Voorletters / AchternaamWe willen je graag persoonlijk aanspreken
Voor de deelnemerslijst van jouw cursus
Voor op de factuur
Voor het aanmaken van je certificaat
AdresVoor op de factuur
TelefoonnummerOm je te kunnen bereiken bij bijzonderheden i.v.m. je cursus
Voor de deelnemerslijst van jouw cursus
GeboortedatumVoor op de factuur
Voor het aanmaken van je certificaat
Voor de deelnemerslijst van jouw cursus
Voor de statistieken over groepssamenstelling cursus
e-mailadresVoor alle communicatie tussen jou en onze stichting

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij op de website gebruiken

SRB gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

SRB maakt geen gebruik van analytische cookies (Google Analytis) en advertentie of tracking cookies (voor commerciële of promotionele doeleinden).

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Dit zijn de volgende maatregelen:

Alle personen die namens SRB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De volledige door jou verstrekte gegevens zijn in te zien door de bestuursleden van de stichting. Instructeurs zullen alleen inzicht hebben door middel van een namenlijst voor de cursussen, aangevuld met geboortedatum.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, waar mogelijk met “twee-stappen-authenticatie”;

Wij maken versleutelde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben.

Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan die verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging van het Privacy Statement

SRB kan dit privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

Datum: 20 februari 2022 – Versie 1.0.